قطعی گاز جدی است؟

40

1400/9/27

14:23


سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: میزان مصرف گاز بخش خانگی و تجاری به رقم ۵۳۶ میلیون متر مکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود که مصرف در روزهای آینده بیش از این افزایش یابد.

محمد عسگری با بیان اینکه میزان مصرف گاز بخش خانگی و تجاری به رقم ۵۳۶میلیون متر مکعب رسیده است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف در روزهای آینده بیش از این افزایش یابد.

وی تصریح کرد: وقتی مصرف بخش خانگی افزایش می‌یاید، نیروگاه‌ها مجبورند به سمت سوخت دوم و مایع بروند.

سخنگوی شرکت ملی گاز از مردم خواست که مصرف را کاهش دهند تا از سهم گاز بخش نیروگاهی و صنعت کم نشود.

وی درباره احتمال قطعی و افت فشار گاز نیز گفت: تمام سعی ما این است که قطعی نداشته باشیم اما در هر حال منوط به رعایت مصرف از سوی مشترکین است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب مشابه