واکنش های بوفون در پارما فصل 2021-22 / هایلایت

منبع: طرفداری

24

1400/9/17

01:55


آنچه می‌بینید منتخبی از واکنش های دروازه‌بان افسانه ای فوتبال ایتالیا است

‍‍‍‍‍‍

به گزارش طرفداری، مرور واکنش های بوفون در پارما خالی از لطف نیست.

مطالب مشابه