(ویدئو) فروریختن آجرهای یک کامیون روی خودرو

منبع: فرارو

20

1400/9/17

01:12


یک کامیون حامل آجر هنگام عبور از کنار یک خودرو واژگون شد و آجر‌ها روی این خودرو فروریخت.

(ویدئو) فروریختن آجرهای یک کامیون روی خودرو

مطالب مشابه