اخراج نیکولو بارلا از زمین بازی پس از درگیری با ادر میلیتائو (رئال مادرید 1-0 اینتر)

منبع: طرفداری

35

1400/9/17

01:09


‍‍‍‍‍‍

مطالب مشابه