توضیح قاضی‌زاده درباره یک وعده انتخاباتی‌

منبع: برترین ها

24

1400/9/17

01:03


قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید در یک سخنرانی درباره وعده انتخاباتی‌اش دریاره حل مشکل بورس گفت:

خبرگزاری دانشجو: قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید در یک سخنرانی درباره وعده انتخاباتی‌اش دریاره حل مشکل بورس گفت:

من که رئیس جمهور نیستم از کجا می دانید من برنامه ام را تحویل ندادم؟

گفته ام چگونه سه روزه مشکل را حل می کنم، این سوال مغلطه ست؛ از سخنگوی اقتصادی دولت بپرسید.

توضیح قاضی‌زاده درباره یک وعده انتخاباتی‌

مطالب مشابه