مکرون رنگ پرچم فرانسه را تغییر داد! + عکس

33

1400/8/25

04:58


امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بدون سر و صدا پرچم این کشور را بدون اعلام عمومی عوض کرد.

مکرون رنگ پرچم فرانسه را تغییر داد! + عکس

رنگ آبی روی پرچم سه زنگ اکنون تیره‌تر از قبل شده است.

این تغییر مورد تایید الیزه قرار گرفته است.

هدف از تغییر رنگ، ارتباط مجدد پرچم کنونی با پرچم ۱۷۹۳  به عنوان نماد انقلاب فرانسه بوده است.

پرچم-فرانسه

مطالب مشابه