تصاویر/ نفس پایتخت گرفت

تصاویر/ نفس پایتخت گرفت


51

1400/8/19

18:43


با کاهش دمای هوا و پایداری‌های جوی، هوای تهران در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به آلوده‌ترین حالت خود در پاییز ۱۴۰۰ رسید.

تصاویر/ نفس پایتخت گرفت

 • نفس-تهران (1)

 • نفس-تهران (2)

 • نفس-تهران (4)

 • نفس-تهران (5)

 • نفس-تهران (6)

 • نفس-تهران (7)

 • نفس-تهران (9)

 • نفس-تهران (10)

 • نفس-تهران (11)

 • نفس-تهران (12)

 • نفس-تهران (13)

 • نفس-تهران (14)

 • نفس-تهران (15)

 • نفس-تهران (16)

 • نفس-تهران (20)

 • نفس-تهران (21)

 • نفس-تهران (23)

 • نفس-تهران (24)

 • نفس-تهران (25)

 • نفس-تهران (27)

 • نفس-تهران (28)

منبع: مهر

مطالب مشابه