نظر ابطحی درباره نقش خاتمی در جریان اصلاحات

منبع: برترین ها

55

1400/7/19

11:20


یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نسل جوان همیشه و امروز مثل گذشته مخاطب اصلی اصلاحات بودند آن‌ها هستند که می‌خواهند آینده دیگری داشته باشند در غیر این صورت کسانی که سنی از آن‌ها گذشته دیگر چندان به فکر آینده جدید نیستند.

برنا نوشت: یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نسل جوان همیشه و امروز مثل گذشته مخاطب اصلی اصلاحات بودند آن‌ها هستند که می‌خواهند آینده دیگری داشته باشند در غیر این صورت کسانی که سنی از آن‌ها گذشته دیگر چندان به فکر آینده جدید نیستند.

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رابطه با الزام تغییر مشی احزاب اصلاح‌طلب برای بازگشت اقبال عمومی به این جریان گفت: من در صحبت‌های خود بین تفکر اصلاح‌طلبی و احزاب اصلاح‌طلب فرق قائل هستم و همیشه بر این تاکید کرده‌ام، اتفاقاتی که افتاده چه مثبت و چه منفی و چه ناامیدی‌ها و چه امیدها و چه فعالیت‌ها و چه عدم فعالیت‌ها همه در چارچوب احزاب اصلاح‌طلب شکل گرفته و اگر مبنای تفکر اصلاح‌طلبی را جامعه مدنی، دموکراسی خواهی، آزادی فردی و اجتماعی بدانیم آن مبنای اصلاح‌طلبی بیش از همیشه امروز در جامعه عملی می‌شود.

‌ او افزود: نسل جوان همیشه و امروز مثل گذشته مخاطب اصلی اصلاحات بودند آن‌ها هستند که می‌خواهند آینده دیگری داشته باشند در غیر این صورت کسانی که سنی از آن‌ها گذشته دیگر چندان به فکر آینده جدید نیستند. نسل جدید باید به فکر آینده متفاوتی برای خود باشد و آینده متفاوت با حضور جامعه مدنی، آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی و .. شکل می‌گیرد. نسل جوان بدون اینکه منتظر حاکمیت و بدون اینکه منتظر احزاب سیاسی اصلاح‌طلب باشند وارد این جرگه شده‌اند و تفکر اصلاح‌طلبی را با قرائت خود که پیشتازتر از قرائت احزاب اصلاح‌طلب است پیش می‌برند به این دلیل خیلی، نگرانی ویژه‌ای را در این حوزه حس نمی‌کنم و معتقدم می‌شود، برای آینده جامعه تفکر و اندیشه قابل قبول را تفکر اصلاح‌طلبی دانست به این شرط که تفکرات اصلاح‌طلبی خود را همدل و همگام با جامعه بداند.

ابطحی در مورد حضور محوری خاتمی در جریان اصلاحات و نقد برخی از اصلاح‌طلبان به این موضوع تاکید کرد: حسنی که جریان اصلاح‌طلبی دارد و در مقایسه با رقبایش شاید بی‌نظیر است همین وجود رهبری کاریزماتیک و سنتی در بین آنهاست که مورد علاقه و پذیرش همه آنهاست حتی اگر به آن نقد داشته باشند.

مطالب مشابه