مراکز منتخب غربالگری بیماری کرونا در استان تهران

مراکز منتخب غربالگری بیماری کرونا در استان تهران


منبع: عصر ایران

31

1399/9/5

11:33


شهروندان تهرانی مبتلا و یا دارای علائم می توانند برای غربالگری بیماری کرونا به مراکز منتخب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،  لیست مراکز منتخب غربالگری بیماران مبتلا و یا مشکوک به ویروس کووید ۱۹ در تهران به شرح زیر است:

مطالب مشابه