گل فدریکو والورده به بارسلونا (بارسلونا 0-1 رئال مادرید)

منبع: طرفداری

99

1399/8/3

17:50


فدریکو والورده گل اول رئال مادرید را وارد دروازه بارسلونا کرد.

مطالب مشابه